BLA��KOV��, Eva. Projekt ����inn�� formy marketingov�� komunikace v oblasti trhu informa��n��ch syst��m��. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2007, 95 s.,10 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/4565. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav managementu. Vedoucí práce Pil��k, Michal.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.