BLAHU��, Radek. Anal��za mo��nost�� outdoortrainingov��ch metod jako podpory ��e��en�� probl��m�� t��mov�� pr��ce ve firm�� Barum Continental s.r.o. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2008, 61s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/5601. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav managementu. Vedoucí práce Ladov��, Janka.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.