BO��A, Ale��. Aktivn�� otcovstv�� - vz��jemn�� vztahy otc�� s d��tmi po skon��en�� p����e na rodi��ovsk�� dovolen��. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2013, 65 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/21083. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, ��stav pedagogick��ch v��d. Vedoucí práce Such��nkov��, Eli��ka.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.