BOBEKOV��, Jana. Generation Y: An Analysis of Their Language and Other Characteristics. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2013, 34 s. (56 500 ). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/21434. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, ��stav anglistiky a amerikanistiky. Vedoucí práce Luk����ov��, Jana.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.