BU��KOV��, Martina. Biodegradabiln�� plasty na b��zi odpadn��ho proteinu a jejich biologick�� rozklad za anaerobn��ch podm��nek. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2005. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/36764. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta technologick��, ��stav automatizace a ����dic�� techniky. Vedoucí práce Kolomazn��k, Karel.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.