BUD��KOV��, Veronika. Posouzen�� psychosoci��ln��ch rizik u zam��stnanc�� ve st��tn�� spr��v��. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2021, 61 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/50029. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta logistiky a krizov��ho ����zen��, ��stav krizov��ho ����zen��. Vedoucí práce Vargov��, Slavom��ra.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.