BURÁŇOVÁ, Lucie. Návrh projektu rozvoje cestovního ruchu na území Uherskobrodska. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2022, 113 s. (186 016 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/52073. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva. Vedoucí práce Bednář, Pavel.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.