CAHL��KOV��, Lenka. V��chovn�� styly v rodin�� a ��kole. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2010, 64 s., 3 s. obr. p����loh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/12811. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, Katedra pedagogiky. Vedoucí práce Ja��kov��, Vendula.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.