CIML, Michal. Srovnání workflow při výrobě českého audiovizuálního díla. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021, 102 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/50054. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér Audiovize. Vedoucí práce Konečný, Lubomír.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.