DA��KOV��, Petra. Projekt implementace projektov��ho ����zen�� p��i v��voji nov��ch v��robk�� ve firm�� OBZOR, v��robn�� dru��stvo Zl��n. Vedoucí Krchov��, Hana. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav podnikov�� ekonomiky. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/711.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.