DABASH, Vikendra. Vliv přídavku enzymu na reologické vlastnosti bezlepkového těsta a pečiva. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2022, 32 s. ISBN 978-80-7678-073-6. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/50300. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav technologie potravin. Vedoucí práce Burešová, Iva.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.