DANE��, Petr. V��stavn�� st��nek pro Design Week v Mil��n�� 2014. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2014, 93 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/28453. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta multimedi��ln��ch komunikac��, ��stav prostorov��ho a produktov��ho designu. Vedoucí práce Va��k��, Michael.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.