DOAN, David. Anal��za zku��enost�� se zam��stn��v��n��m vietnamsk��ch ob��an�� ve spole��nosti TON a.s. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2010, 82 s., 30 s. p����loh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/14033. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, ��stav anglistiky a amerikanistiky. Vedoucí práce Kressov��, Petra.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.