DOLINAY, Jan. Komplexn�� ����zen�� procesu recyklace ko��elu��sk��ch odpad��. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2010, 4912202 bytes. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/35293. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta aplikovan�� informatiky, ��stav automatizace a ����dic�� techniky. Vedoucí práce Va��ek, Vladim��r.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.