DOST��LOV��, Jana. Specifika vzd��l��v��n�� zrakov�� posti��en��ch na st��edn��ch ��kol��ch. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2016, 56 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/36967. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, Institut mezioborov��ch studi��. Vedoucí práce Pl��kov��, Alena.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.