DU����NKOV��, Miroslava. P����prava a charakterizace polymern��ch syst��m�� pro speci��ln�� aplikace s vyu��it��m biologicky aktivn��ch l��tek p����rodn��ho p��vodu. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2022, 62 s. ISBN 978-80-7678-065-1. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/50296. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta technologick��, Centrum polymern��ch materi��l��. Vedoucí práce Sedla����k, Vladim��r.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.