DVO����KOV��, Radka. Adolph Kolping a jeho d��lo v kontextu soci��ln�� pedagogiky. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2014, 56 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/28225. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, Katedra pedagogiky a psychologie. Vedoucí práce J��zl, Miloslav.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.