FARDOV��, Lenka. Informa��n�� podpora v��robn��ho controllingu pro ����ely ze��t��hlen�� v��roby ve firm�� XY. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2013, 102 s. (123 227 znak��). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/25631. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav podnikov�� ekonomiky. Vedoucí práce Hru��eck��, Denisa.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.