FATR, Jan. Návrh moderní vstřikovací formy s využitím konformního chlazení. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2022, 135 s. (143 896 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/52074. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav výrobního inženýrství. Vedoucí práce Janoštík, Václav.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.