FIALOVÁ, Eliška. Využití spisové služby v rámci elektronizace oběhu faktur ve vybraném zdravotnickém zařízení. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021, 93 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/50061. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav managementu a marketingu. Vedoucí práce Papadaki, Šárka.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.