FIDRHELOV��, Romana. Projekt prezentace idey ��ivotn��ho poji��t��n�� ��ivotn�� poji����ovny AVIVA, a.s. a jeho produkt��. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2006, 111 s., 8 s. obr. p����loh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/563. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav managementu. Vedoucí práce Sta��kov��, Pavla.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.