GÁBA, Jakub. Využití sebeobranných prostředků v soukromých bezpečnostních službách. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2022, 66 s. (79 998 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/52070. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení, Ústav ochrany obyvatelstva. Vedoucí práce Ficek, Martin.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.