GABRIELOV��, Martina. Vzd��l��v��n�� p��ed��koln��ch d��t�� v M�� - edukativn�� stimula��n�� program. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2014, 77 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/27779. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, Katedra pedagogiky. Vedoucí práce Maz��nkov��, Libu��e.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.