GARAJ, Miroslav. Anal��za syst��mu vzd��l��v��n�� zam��stnanc��. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2006, 132s., 6 s pr��lohami. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/1919. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav managementu. Vedoucí práce ��ilha, Ji����.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.