GOL��ITEROV��, Alena. Informovanost ��en v oblasti novorozeneck��ho screeningu. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2013, 73 s.(70 853 zn), 6 s.(3 804). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/21449. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, ��stav porodn�� asistence. Vedoucí práce ����rsk��, Kate��ina.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.