GRE��OV��, Petra. Anal��za distribu��n��ch cest firmy Mo��ary. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2009, 56 s., 5 s. obr. pr��loh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/9981. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav ekonomie. Vedoucí práce Dobe��, Kamil.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.