H��BLOV��, Eva. Vyu��it�� ����etn��ch informac�� pro ����zen�� podniku. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2005, 1769187 bytes. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/36760. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav financ�� a ����etnictv��. Vedoucí práce Hurta, Josef.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.