HABO��OV��, Mark��ta. N��vrh controllingov��ch n��stroj�� pro ����zen�� z��sob ve firm�� XY. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2014, 85 s. (106 108 znak��). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/29608. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav financ�� a ����etnictv��. Vedoucí práce Struha��ov��, Kate��ina.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.