HAMID, Yasin. Síťování, morfologie a vlastnosti polymerních směsí a kompozitů. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021, 56 s. ISBN 978-80-7454-998-4. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/46008. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav inženýrství polymerů. Vedoucí práce Svoboda, Petr.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.