HAN��SKOV��, Veronika. Biotechnologick�� produkcia kyseliny hyalur��novej. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2014, 50 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/29523. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta technologick��, ��stav technologie tuk��, tenzid�� a kosmetiky. Vedoucí práce Hauerlandov��, Iva.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.