HAUSNEROV��, Edita. Uplatn��n�� region��ln��ch televizn��ch stanic na trhu s informacemi. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2008, 75 s., 4 s. obr. p����loh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/6789. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta multimedi��ln��ch komunikac��, ��stav marketingov��ch komunikac��. Vedoucí práce Pracha��, ��t��p��n.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.