HOANG, Duc Sinh. Faktory, které zvyšují loajalitu turistů k ekoturistice, mírný účinek prosociálního chování a vliv sociálních médií. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2023, 47 s. ISBN 978-80-7678-151-1. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/52425. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav podnikové ekonomiky.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.