HOL����KOV��, Martina. Proces n��kupn�� a z��sobovac�� logistiky jako faktor konkurenceschopnosti. Vedoucí Bob��k, Roman. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav podnikov�� ekonomiky. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/1107.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.