HOLE��OVSK��, V��t. Anal��za ti��t��n��ch propaga��n��ch prost��edk�� obchodn��ch ��et��zc��. Vedoucí Ju����kov��, Martina. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta multimedi��ln��ch komunikac��, ��stav marketingov��ch komunikac��. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/2470.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.