HROCH, Franti��ek. Anal��za efektivity n��stroj�� podpory prodeje v m��st�� prodeje u firmy Hannah. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2007, 64 s., 7 s. obr. p����loh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/3073. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta multimedi��ln��ch komunikac��, ��stav marketingov��ch komunikac��. Vedoucí práce Skaln��kov��, Barbora.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.