HRU��KOV��, Andrea. Teoretick�� ����st: Sou��asn�� v��tvarn�� ��kolstv�� na vysok��ch ��kol��ch v ��R Praktick�� ����st. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2008, 70 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/6920. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta multimedi��ln��ch komunikac��, ��stav reklamn�� fotografie a grafiky. Vedoucí práce Ill��k, Rostislav.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.