HUDE��KOV��, Jana. Problematika anal��zy v��b��ru pojistn��ho a v��platy nemocensk��ch d��vek OSSZ Krom�������� v letech 2002 - 2005 Problematika anal��zy v��b��ru pojistn��ho a v��platy nemocensk��ch d��vek OSSZ Krom�������� v letech 2002 - 2005 Problematika anal��zy v��b��ru pojistn��ho. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2006, 58 s., 1 s. obr. p����lohy. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/2052. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, Vy������ odborn�� ��kola ekonomick��. Vedoucí práce H��skov��, Hana.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.