JAN������OV��, Tereza. Mapov��n�� n��zor�� rodi���� a u��itelek na postaven�� z��jmov�� ��innosti v mate��sk�� ��kole. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2015, 65 s. (114 665 znak��). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/31854. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, ��stav ��koln�� pedagogiky. Vedoucí práce Majer����kov��, Jana.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.