JE��, Radoslav. S����ov��n�� keratinov��ch hydrolyz��t�� a hodnocen�� jejich vlastnost��. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2014, 39 s. (31 166 znak��. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/30343. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta technologick��, ��stav in��en��rstv�� polymer��. Vedoucí práce Krej����, Ond��ej.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.