JU��ENOV��, ��t��p��nka. Creation of the advisory centre in Karvin�� district arranging work in Scotland with a use of EU funds. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2008, 72 s., 2 s. obr. p����loh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/6080. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, Vy������ odborn�� ��kola ekonomick��. Vedoucí práce Macinnes, Percy.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.