JU��ENOV��, Martina. ��rove�� vybran��ch soci��ln��ch dovednost�� u d��t�� z d��tsk��ch domov�� a z b����n��ch rodin. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2016, 88 s. (133 087). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/37143. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, ��stav pedagogick��ch v��d. Vedoucí práce Hrb����kov��, Karla.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.