KÁRALOVÁ, Kristýna. 1. Dokumentace přípravy, realizace bakalářské práce a rešerše. 2. Babička. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, 60s, 26s. obr. příloh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/9086. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací, Ústav produktového designu. Vedoucí práce Slivka, Ondrej.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.