KADL��KOV��, Tereza. 3D model zl��nsk�� m������ansk�� ��koly z roku 1897. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2014, 55 s. (64 302 znak��). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/30057. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta aplikovan�� informatiky, ��stav po����ta��ov��ch a komunika��n��ch syst��m��. Vedoucí práce Pokorn��, Pavel.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.