KARAKURT, Ilkay. P����prava a charakterizace antibakteri��ln��ch vrstev na b��zi sacharid��. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2022, 54 s. ISBN 978-80-7678-091-0. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/52080. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Vedoucí práce Lehock��, Mari��n.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.