KINDEROV��, J��lia. Mo��nosti a technologie aplikovan�� grafiky v sou��asnosti. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2015, 51 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/31821. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta multimedi��ln��ch komunikac��, Ateli��r Grafick�� design. Vedoucí práce Dosoudilov��, Jana.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.