KO��A����K, Martin. An Innovation in the Marketing Communications Strategy for the Brand 34R BMX. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2013, 68 s. (84 694 znak��). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/21277. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, ��stav anglistiky a amerikanistiky. Vedoucí práce Chovancov��, Miloslava.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.