KONE��N�� MARKOV��, Martina. Uplatn��n�� nezam��stnan��ch na trhu pr��ce prost��ednictv��m projektu ESF - Odborn�� praxe pro mlad�� do 30 let v Jihomoravsk��m kraji. Vedoucí Musel��kov��, Miroslava. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, Institut mezioborov��ch studi��. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/32361.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.