KOP��IVOV��, Jana. Sexu��ln�� v��chova a osv��ta jedinc�� s ment��ln�� retardac��. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2011, 75 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/16676. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, Katedra pedagogiky. Vedoucí práce Nedoma, Ivan.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.