KRAJ��OVI��OV��, Veronika. Vyu��it�� internetu pro marketingov�� ����ely ve firm�� Strojmast,s.r.o. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2009, 61 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/9623. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav managementu a marketingu. Vedoucí práce Pil��k, Michal.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.