KU��KOV��, Barbora. Corporate Social Responsibility in Production Segment and Services. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2010, 97 s., 15 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/14131. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta multimedi��ln��ch komunikac��, ��stav marketingov��ch komunikac��. Vedoucí práce Ju����kov��, Martina.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.